Onderzoeksplicht

Verona Veneto van Astgoed huis kopen in Italië

04-02-2015

Wanneer u huis koopt in Italië heeft u als koper een onderzoeksplicht. Deze verplichting is zwaarder dan in Nederland en het onderzoek is noodzakelijk. Een onderzoek naar difforme of abusivi wordt gebruikelijk uitgevoerd door een Geometra. Van Astgoed heeft haar eigen Geometra die voor onze klanten door geheel Italië deze onderzoeken uitvoert in het belang van onze klant.

Recent liepen we tegen een bijzonder geval aan. Tijdens de aankoopbegeleiding van een woning in Piemont in de buurt van Cuneo hebben we de verifiche uitgevoerd. Nadat de tekeningen van de woning opgehaald waren bij de gemeente is het huis nagemeten op alle maten en plaatsen van deuren, ramen enz. Gelukkig bleek dit alles in overeenstemming met hetgene wat bij de gemeente aanwezig is. Hierdoor zou de rogito relatief snel getekend kunnen worden bij de notaris.

Echter na verder onderzoek weer bij de gemeente bleek dat er nog een `kwestie` lag. Veel huizen in Italië hebben een gemeenschappelijke toegangsweg die soms tot een gedeeld eigendom behoort en soms ook van de gemeente is maar waar de aanwonenden verantwoordlijk zijn voor (de kosten van) het onderhoud. In dit geval was het laatste aan de hand. De weg was echter ooit door en op (voorgeschoten) kosten van de gemeente verbeterd. De kosten van de verbetering waren echter uiteindelijk voor rekening van de aanwonenden. Voor iedereen die niet nu zou betalen gold dat wanneer er ooit een bouwvergunning aangevraagd zou worden de vergunning alleen in behandeling genomen gaat worden als de kosten aan de gemeente terug betaald zouden zijn. In het geval van onze klant een bedrag van ruim € 6000,-. Doordat wij reeds in de proposta algemene clausules hadden opgenomen in zake afwijkingen en verplichtingen konden wij een beroep doen op onze overeenkomst. Uiteindelijk betekende dit dat de verkoper het bedrag van ruim € 6000,- alsnog van de overeengekomen koopprijs heeft moeten afdoen zodat de koper later bij het aanvragen van een bouwvergunning geen schade oploopt.