De notaris

Italiaanse notaris

09-12-2015

De notaris

In Italië wordt iemand met een academische graad aangesproken met `dottore`. Zo ook de notaris. De notaris is in Italië echter een hele deftige dottore. Of natuurlijk dottoressa. De notaris heeft een bijzondere status. Het vergt jaren van studie om notaris te kunnen worden. En dat verdient respect. Notarissen gaan daar wisselend mee om. De notaris in de buurt van Viterbo maakte het wel heel bont. We mochten zijn kantoor betreden op uitnodiging van zijn assistente. Zelf was hij er nog niet.  Er stonden houten stoelen in een soort theater opstelling in een soort zaaltje. Vooraan was een soort podium met een prachtig ingelegd houten lessenaartje. Met een stoel waar je wel lekker op kon zitten. Die was duidelijk voor de dottore. De deur ging open en de dottore kwam binnen. Even kregen we het gevoel dat we moesten opstaan en gaan applaudisseren. Maar de dottore schoof door naar achter zijn lessenaar. Nadat hij de verkoper vermanend had toegesproken begon hij met het voorlezen van de rogito. Aan de andere kant van het spectrum zit de notaris uit Pistoia. Toen hij binnen kwam gunde hij niemand een blik waardig. Begon vervolgens met een Italiaanse klant te bellen in het bijzijn van een man of 12. Blijkbaar liep het gesprek niet naar tevredenheid want na een aantal `cazzo`s ` smeet hij zijn telefoon over de tafel. Niet erg deftig. Zijn tarief overrigens wel.